Reklamační podmínky (vrácení peněz)

Kontakt pro reklamace / vrácení peněz:

Výňatek odstoupení od smlouvy z dokumentu VOP

Přečíst celé Všeobecné obchodní podmínky účasti v kurzech a lekcích.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany JAN KAREŠ CLIMBING TEAM,

9.1. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě, že okolnosti nezávislé na jeho vůli mu znemožňují poskytování služeb v dohodnutém termínu, popř. ani v náhradním termínu či v odpovídající kvalitě. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu tábora a jiné akce, či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení (tj. zrušení celého kroužku, kurzu, tábora a jiné akce) až po jeho zahájení. Smluvní strany jsou oprávněny se v těchto případech dohodnout na poskytnutí jiné náhradní služby.
9.2. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména obsažených v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
9.3. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, je oprávněn bezodkladně vyloučit z účasti na kroužku, kurzu, táboru a jiné akce takového účastníka, který opakovaně či hrubým způsobem porušuje své povinnosti plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek (zejména povinnosti obsažené v článku 6.2), z Návštěvního řádu nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě je daný účastník povinen neprodleně opustit prostory, ve kterých kroužek, kurz, tábor a jiná akce probíhá.

10. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

10.1. Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, plynoucích z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok na vrácení zaplacené ceny kroužku, kurzu, tábora a jiné akce či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li k odstoupení až po zahájení kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.
10.2. Účastník má dále právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb za následujících podmínek. K odstoupení musí dojít zasláním informace na info@lezcinacestach.cz.
odstoupení 30 a více dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce bez sankcí. V tomto případě mu bude vráceno 100% uhrazené částky. JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, se může s účastníkem domluvit na změně termínu, poskytnutí slevy na jiný produkt, dárkové poukázce či vrácení částky na běžný účet.
odstoupení méně než 30 dnů před zahájením kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​
odstoupení v průběhu kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Účastník je povinen uhradit JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, stornopoplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů se zrušením zbývajících částí objednaného kroužku, kurzu, tábora a jiné akce.
10.3. V případě odstoupení od smlouvy se vždy vrací pouze cena nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. Výše uvedené storno poplatky se započtou proti nároku účastníka na vrácení ceny nevyčerpané části kroužku, kurzu, tábora a jiné akce. ​

Skály
Partneři

Podpořili Podpořili Podpořili Podpořili Kbely 321speed Epika

Kudy k nám

Sportovní hala Kbely
Toužimská 732/24i,
197 00 Praha 9 – Kbely

  Zobrazit více

Provozovatel

JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
Škábova 3054/14
106 00 Praha 10

IČ: 08315540