LOKALITA A PŘÍSTUP DO LEZECKÉ OBLASTI

Do Tetína se dostanete snadno odbočením z dálnice z Prahy na Beroun. Přístup do lezeckého sektoru je pak z obce Tetín. V obci je možné parkování pouze na jednom vyhrazeném místě. Přístupová cesta z parkovacího sektoru se scházejí pod lezeckým sektorem Zebra.

PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUPOVÉ CESTY:

1. U hřbitova – cesta do sektoru vede podél zdi hřbitova po pěšince až dolů k čističce. Dále již po stejné cestě k vodopádu a dolů. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní památku, využívejte výhradně výše zmíněné možnosti parkování.

Parkoviště pro lezeckou oblast Tetínské skály

OBČERSTVENÍ V TETÍNĚ

Obec Tetín nabízí několik možností občerstvení před i po náročném lezení. Místní hospodu (Tetínská hospoda – Na Knížecí 78), rodinnou hospůdku s venkovním posezením (Hospůdka U Plotice – Župní 101) a vinárnu s malou viničkou s posezením v prostorách staré kovárny (Vinotéka Tetín – Dr. Aksamita 105). Je důležité udržet smír s místními obyvateli, kteří jsou velmi tolerantní, a chovat se v oblasti ohleduplně. Je to krásný kout Českého krasu se zajímavou historií.

PODĚKOVÁNÍ

Na výstavbě nového lezeckého se sektoru se velkou i malou měrou podílelo mnoho lidí. Velké poděkování za tento nový a zábavný sektor, za jejich pot, krev a nervy za jakéhokoliv počasí v létě, v zimě, ve sněhu i 35 stupňových vedrech, patří především členům Jan Kareš Climbing teamu. Jmenovitě neúnavnému Honzovi Karešovi, centrálnímu mozku Honzovi Hrčířovi, objeviteli Lukáši Čermákovi, archiváři Slávovi Dostálovi a hlavnímu správci oblasti Martinovi Tučkovi. Díky také podporovateli a vytrvalému rádci na telefonu Tomáši Truhelkovi a Láďovi Frühbauerovi za pomoc při stavbě prvních cest. Díky také parťákům Honzovi Mikusovi, Vláďovi Samalovi a Viktoru Ladovi za usilovné terénní úpravy a zpřístupnění lokality pro širokou veřejnost a rodiny.

Při našem pravidelném ježdění do našich veškerých lezeckých lokalit nám zapůjčením svých vozidel pomáhala společnost DAHO, abychom nemuseli spěchat na poslední vlak za tmy. Díky také skvělému lezci, kmotrovi našich lezeckých projektů a majiteli společnosti Engen, za podporu činnosti. Speciální poděkování patří také Českému horolezeckému svazu (ČHS) za podporu při komunikaci a správě lezecké oblasti a CHKO za povolení realizace lezeckých cest.

PROVOZNÍ ŘÁD

PRAVIDLA A PODMÍNKY LEZENÍ V LEZECKÉ OBLASTI TETÍNSKÉ SKÁLY PŘÍRODNÍ REZERVACE TETÍNSKÉ SKÁLY – POD HRADEM

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali níže uvedené podmínky a chovali se ohleduplně k přírodě. Přístup do oblasti je pouze po vyznačených stezkách. Parkování vozidel je možné jen na vyznačených místech. Lezení je povoleno celoročně. Úseky povolené pro horolezeckou činnost jsou vyznačeny horolezeckými značkami. Prosíme lezce i ostatní návštěvníky, aby udržovali pořádek a chovali se tak, aby nedocházelo k poškozování přírody. Manipulace s otevřeným ohněm je povolena pouze na vyhrazených místech. Prosíme, abyste nerušili hnízdící ptáky. Pokud zjistíte hnízdění, informujte sekretariát ČHS a Správu CHKO Český kras. Lezcům je zakázáno měnit povrch skal za účelem úpravy a vytváření chytů a stupů, používat při lezení zimní horolezeckou výzbroj (stoupací ledovcová železa, cepíny, zimní kladiva apod.), vytvářet nové cesty a přidávat skalní skoby, nýty a borháky do již hotových cest. Lezci jsou povinni posoudit před použitím stav fixního jištění a použít je jen v případě, jeví-li se bezpečné.
Fixní jištění a slaňovací body jsou určeny jen pro horolezeckou činnost. Použití pro jiný účel, např. přelanění, může způsobit jejich poškození a je zakázáno. Lezci jsou povinni chovat se k fixnímu jištění a slaňovacím bodům šetrně; zejména při lezení s horním jištěním je nutné používat v posledním jištění (vratném bodu) vlastní karabiny a po ukončení lezení slanit. Lezci jsou povinni informovat správce skal zjistí-li poškození fixního jištění, slaňovacího bodu či důležitého přírodního jištění. Lezci jsou povinni dodržovat zásady bezpečného lezení a jištění a používat odpovídající lezecké vybavení, zejména helmy. Na dodržování stanovených podmínek dohlíží správce skal, oprávnění ke kontrole má Stráž ochrany přírody a Policie ČR. Pro zajištění bezpečnosti začínajících lezců doporučujeme kontaktovat lezeckého instruktora, který vysvětlí a předvede základy bezpečného lezení a jištění:
www.jankaresclimbing.com, info@jankaresclimbing.com, +420 777 614 443 

Horolezectví je činnost provozovaná na vlastní nebezpečí! Český horolezecký svaz ani obec Tetín nenesou zodpovědnost za případné nehody. Přísný zákaz jakýchkoliv komerčních lezeckých akcí!
 
Pravidla návštěvy lezecké oblastí Tetínksé skály:

  • Parkujte pouze u hřiště; parkování u kostela, u hřbitova a na návsti není návštěvníkům skal povoleno! souřadnice parkoviště 49.948328, 14.109111
  • Pro přístup ke skalám používejte výhradně cestu z Tetína k čističce a dále údolím.
  • Nevstupujte na skalní terásky a vrcholky stěn s vegetací. 
  • Respektujte návštěvní řád, značení cest a horolezecké značení. 
  • Udržujte pořádek, respektujte přírodu.
  • Na skalách jsou zakázány komerční lezecké akce (výcvik).

Nedodržování těchto podmínek by mohlo vést ke zrušení povolení, na základě kterého byly skály lezcům zpřístupněny.

Mapa

KONTAKTY:

Český horolezecký svaz: info@horosvaz.cz 
Správce skal ČHS: martan.kladno@seznam.cz 
Správa CHKO Český kras: ceskras@nature.cz 
JanKarešClimbingTeam: info@jankaresclimbing.com  

V neposlední řadě velké poděkování za loajalitu a podporu starostovi obce Tetín Ing. Martinu Hrdličkovi a celému obecnímu zastupitelstvu. Všem výše jmenovaným i těm, kteří alespoň slovně podporovali práci stavitelů patří velké díky ve snaze poskytnout všem lezcům z blízkého i dalekého okolí mnoho nových a krásných lezeckých cest.

Skály
Partneři

Podpořili Podpořili Podpořili Podpořili Kbely 321speed Epika

Kudy k nám

Sportovní hala Kbely
Toužimská 732/24i,
197 00 Praha 9 – Kbely

  Zobrazit více

Provozovatel

JAN KAREŠ CLIMBING TEAM, z.s.
Škábova 3054/14
106 00 Praha 10

IČ: 08315540